Opsjednutost demonima i okultna djelovanja demona i astralnih parazita

Boginja Kali Yantra

U tekstu koji slijedi biti će detaljno opisan utjecaj demona, astralnih parazita i sličnih negativnih entiteta na čovjeka i njegov okoliš.

Demoni

Izvori crne magije

Postoji više vrsta demona koji nastanjuju onostrane svjetove, neki su bliže, a neki dalje od fizičkog svijeta, ali u pravilu što su bliži ovom našem svijetu to im se lakše prikačiti na ljude.

Mnoge magijske knjige, zvane grimoari, napisane u prošlim stoljećima sadrže imena i funkcije mnoštva demona, ali suprotno popularnom uvjerenju koje često proizlazi iz holivudskih filmova o egzorcizmima, znati ime demona ne daje nikakvu posebnu moć nad demonom.

Poznavati odakle je demon došao i što hoće je puno korisnije nego znati njegovo ime, a i mnogi demoni su poznati pod mnogo imena.

Efekti demonskog utjecaja kakvi se obično prikazuju u filmovima, primjerice levitacija, nadnaravna snaga i slični su relativno rijetki u stvarnosti, a puno češći je indirektniji i suptilniji utjecaj kroz prizmu ljudske svijesti i navika.

Demon će uporabiti sjećanja i emocije svojeg “domaćina” da bi ga natjerao u ponašanja i situacije koji će služiti kao izvor hrane za demona. Najčešće su negativne emocije i stanja izvor hrane za demona i demon će tjerati osobu u situacije gdje se takve negativne emocije i stanja mogu ispoljiti. Uobičajena psihološka autocenzura koju bi osoba imala prema takvim ispoljavanjima ovdje je zaobiđena utjecajem demona. Ako bi inače osoba imala na primjer mržnju koju bi nosila u sebi, ali je ne bi ispoljila van vlastitih misli, u slučaju demonskog utjecaja ta mržnja bi bila ispoljena u fizičkim radnjama.

Ako je manipulacija osobom suptilna i na emotivnoj razini, vjerojatno se radi o astralnom parazitu određene vrste, a ne o demonu. Demoni imaju naviku biti direktniji i njihov utjecaj uglavnom ima spektakularnije manifestacije od suptilnih emotivnih promjena. Demon će manifestirati stanja i događaje koji daju visok i trenutačan naboj energije, a već prema prirodi demona o kojem se radi, najčešće se radi o smrti, mučenju i destrukciji ove ili one vrste.

Iz toga razloga demonski utjecaj, kolokvijalno nazvan opsjednutost demonima, većinom ima “širi plan” i projektira destruktivne utjecaje na više od same osobe, često zahvaćajući druge ljude iz okoline, životnu lokaciju osobe i slično. Takvi destruktivni utjecaji mogu se manifestirati kao povećana količina nasilnih zločina u okruženju, moralni raspad i devijacije svake vrste.

Asmodeus1

Demon Asmoday/Asmodeus, ilustracija iz Dictionnaire Infernal (1818).

Veliki i vrlo moćni demoni se rijetko pojavljuju u fizičkom svijetu na ovaj način, ali kada se pojavljuju tada djeluju mnogo šire i njihov utjecaj zahvaća široke društvene strukture, hijerarhije i lokacije, poput mračne mase nadvije se nad nekim prostorom i njegov utjecaj nađe svaku “pukotinu” u koju uđe i zaposjedne je.

Astralni paraziti sa druge strane su zadovoljni sa izazivanjem nestabilnih emocionalnih stanja, neobičnih seksualnih aktivnosti, uživanja droga i sličnih stvari kod osobe na koju imaju utjecaj. To je i maksimalni domet njihovog utjecaja.

Najčešće viđeni demoni u ovom svijetu su i oni koji su najsličniji ljudima po razmišljanju i ponašanju, njihove želje i potrebe su relativno slične ljudskim, a neki od njih su nekada i bili ljudi.

Odlično poznaju ljudsku psihu i lukavi su stoga vrlo lako imitiraju ljudsko ponašanje. Mogu imitirati i lokalne običaje i navike i ponekad ih je, ovisno o vrsti njihove manifestacije, teško razlikovati od normalne osobe ili psihičkog poremećaja. Koristeći određene magijske tehnike moguće ih je “izvući” na svjetlo dana da bi se dokazalo da se ipak radi o demonu.

Rjeđi u ovom svijetu su veliki i moćni demoni koji su i puno opasniji, a rijetko “nastanjuju” jednu osobu već uglavnom djeluju kroz većinu skupinu ljudi iako je moguće ponekad ih pronaći i u jednoj osobi. Njihov cilj je rijetko samo energija i zabava kao kod nižih demona, oni su fokusirani na ostvarivanje trajnog i šireg utjecaja u ovom svijetu.

Mnoge varijante postoje između ovih opisanih demona, kao i kod ljudi i kod demona ima različitih karaktera i namjera.

Poznavajući ime nekog demona, kako je prije spomenuto, ne daje nikakvu moć nad demonom, sve imena demona su imena koja su im uglavnom dali ljudi da ih mogu označiti na sebi shvatljiv način. Misliti da ime demona daje ikakvu stvarnu moć nad demonom je opasna zabluda koja se često može vidjeti kod egzorcista koji, iako poznaju ime demona, opet ne uspijevaju ga potpuno izbaciti iz ovog svijeta.

Sažeto, demoni se mogu ugrubo podijeliti na tri vrste:

-Niži demoni koji u ovaj svijet ulaze putem jedne osobe i koji su uglavnom zainteresirani za energiju i zabavu u ovom svijetu putem relativno umjereno ekstremnog ponašanja “domaćina” nad kojim imaju vlast. Nasilje, neutaživi i često devijantni seksualni porivi, uživanje droga i slični porivi su najčešći znakovi utjecaja ovakve vrste demona.

-Demoni srednjeg ranga djeluju preko jedne ili više osoba i njihove aktivnosti su usmjerene prema što većem ispoljavaju energija i utjecaja, a putem masovnijeg nasilja, ubojstava, samoubojstava, seksualnih devijacija svih vrsta i slično.

-Veliki i moćni demoni visokog ranga djeluju preko mnogo ljudi, društvenih i duhovnih struktura na način da potiču stvaranje konflikta i situacija koji će rezultirati ratovima, masovnim nasiljem, materijalizmom i represijom svake vrste. Dugoročni plan im je stvaranje uvjeta u kojima bi mogli trajno egzistirati u ovom svijetu, bez da ih se može poslati natrag u svjetove iz kojih su došli.

Kao i ljudi demoni imaju vlastite osobnosti, planove i metode kojima djeluju. Generički opisi šake demona iz magijskih knjiga i demonologija nisu ni izbliza detaljne informacije o prirodi demonskih bića.

Simptomi demonskog utjecaja

utjecaj

Niži demoni koji zaposjedaju ljude i životinje, uglavnom se prepoznaju po mentalnim, emotivnim promjenama i promjenama osobnosti koje izazivaju kod svoje žrtve. Kasnije dolazi i do fizičkih promjena kako se tijelo bori sa stranim bićem u sebi.

Osoba se povlači iz krugova prijatelja i obitelji, ima promjene raspoloženja, razne opsesije, a može i čuti glasove.

Često se osobi znaju dogoditi razne vrste prividno duhovnih iskustava, prisutnost demona otvara osobi pristup sferama kojima inače nije imala pristup i kao nuspojava često se znaju događati razna iskustva, a koja demon zna vješto predstaviti kao religijsko iskustvo prikladno kulturi u kojoj ta osoba živi, tako demon dvostruko obmanjuje svojeg “domaćina” i slabi otpore žrtvinog uma prema demonskom utjecaju.

Životne navike osobe pod demonskim utjecajem polako se mijenjaju, to može varirati od promjena u jelu, piću, odnosima sa drugim ljudima pa sve do izbora glazbe gdje osoba počinje slušati provokativniju i agresivniju glazbu. Osoba također može odjednom demonstrirati posjedovanje vještina koje prije nije posjedovala.

Osobe velike unutarnje snage će pružiti jači otpor demonu što može rezultirati nasilnim epizodama koje će demon usmjeriti prema vani odnosno prema drugim osobama.

Osobe koje su po prirodi tihe i povučene će često postati još povučenije i tiše i relativno mirno će prihvatiti suživot sa demonom bilo da su svjesne njegove prisutnosti ili nisu.

Ponekad raste potreba za određenom vrstom hrane, a tijelo pod utjecajem demona doživljava razne promjene poput simptoma anemije, fizičkih tikova (pogotovo u licu) i mišićnih grčeva. Moguće su i manje promjene u crtama lica.

Osobe koje posjeduju suptilna osjetila mogu vidjeti demona kako gleda kroz oči osobe prema onoj staroj “oči su ogledalo duše”.

Nema svaka osoba ove simptome, svaki slučaj varira, ali to su neke generalne pojave koje se mogu očekivati. Ima nekih koji osim povlačenja u sebe i promjena u razmišljanju ne odaju druge simptome opsjednutosti. Kod takvih obično samo najbliža obitelj primijeti da se nešto promijenilo.

Cilj demona je provesti što više vremena u ovom svijetu i ostvariti što veći utjecaj tako da koriste svojeg domaćina da utječu na svijet oko njega ili nje, uglavnom putem prijateljskih i ljubavnih odnosa, posla, religije i slično. Demoni vole sljedbenike i nastojati će da privuku obožavatelje svojeg lika i djela pod krinkom osobe koju kontroliraju.

Moć je bitna motivacija demona i koristiti će odnose sa drugim ljudima, seks, droge, nasilje i manipulacije da ostvare što više moći u ovom svijetu, bilo preko manipulacije ili fizičke prisile.

Demoni srednjeg ranga rade sve što je navedeno, ali često kroz više od jedne osobe i njihov utjecaj na okolinu je puno veći kao i njihova žeđ za energijom i moći. Duša osobe prepoznaje veću opasnost od ovakvih demona i obično se žestoko bori protiv demona što može izazvati razne nuspojave uključujući i to da ih okolina proglasi neuravnoteženim i stavi na lijekove, ali to samo omogućava demonu direktniji i veći utjecaj, jer lijekovi umrtvljuju um i njegovu sposobnost otpora.

Slučajevi neobjašnjivih masovnih ubojstava, a koji često završe samoubojstvom počinitelja znaju biti motivirani od strane ovakvih moćnijih demona. Osoba ne zna objasniti zašto je to počinila i svima se čini da je jednostavno skrenula kako se to kaže, ali pravi razlog je nešto sasvim drugo.

Smrt, seks, droge, strah, represija i nasilje svake vrste je ono što ovakva demonska bića potiču i što vole. Neke vrste mjesta su takozvane zone moći i na takvim mjestima utjecaj demona je još intenzivniji.

Veliki i moćni demoni visokog ranga utječu na mase ljudi, organizacije i društvene strukture preko kojih ostvaraju ciljeve, a kako je prije već spomenuto. Njihovi planovi su dugoročni i detaljni, a prva točka ulaska je često samo jedna osoba koja predstavlja idealni oblik vrata prema onoj strani zbog svojih psihičkih moći i vještina. Demoni ove vrste mogu utjecati na jako veliki broj ljudi i manifestirati se na više mjesta, ali sve je to jedno biće iako promatraču sa strane se može činiti da se radi o više demona. Često će odabrane “iz ničega” izdignuti do pozicija velike moći, a u svrhu postavljanja temelja za napredovanje svojih planova.

Astralni paraziti

11

Ova vrsta astralnih bića se često zamijenjuje za demone, ali radi se o puno manje opasnim, ali ne i bezopasnim, bićima. Mogu imati sličan utjecaj na ljude kao demoni, ali daleko lakše ih je ukloniti.

Uglavnom se radi o bićima koja su manje inteligentna od demona, ali su prilično lukava po svojoj prirodi i uvijek su u potrazi za hranom. Ne utječu na društvo i okolinu kao demoni, ali se mogu pojavljivati paralelno sa demonskim manifestacijama.

Astralni paraziti, često nazvani fantomi i larve (iako su to pojednostavljeni nazivi za takva astralna bića), su puno češći od demona i možemo ih naći svuda u ljudskom svijetu. Neki se prenose obiteljski generacijama, neki žive na određenoj lokaciji i utječu na sve ljude koji se tamo nalaze, neki su prisutni kod određenih ljudskih aktivnosti, neke privlače određene vrste bolesti, ima mnogo varijanti astralnih parazita.

Iako ima mnogo varijanti astralnih parazita ovdje ćemo opisati nekoliko najčešćih.

Emotivni paraziti

Ovi se astralni paraziti hrane jakim emocijama i suptilno će ohrabrivati svoju žrtvu da ulazi u konfliktne situacije gdje će biti ispoljeno puno emotivne energije.

Ukoliko se osoba nalazi pod dugoročnim utjecajem ovakvog astralnog parazita, a radi se o mladoj osobi, moguće je da ta osoba se nikada ne razvije emotivno kako bi trebala jer emotivni parazit drži osobu u stanju konstantne emotivne neravnoteže i kaosa, a sve da bi osigurao sebi stalni izvor hrane u obliku emotivne energije.

Ako osoba pod utjecajem emotivnog parazita koristi antidepresive ili narkotike stanje se može samo pogoršati, jer supstance te vrste oslabljuju unutarnje obrambene mehanizme i emotivni parazit ostvari još jači utjecaj na osobu.

Seksualni paraziti

Kako im samo ime kaže ovi astralni paraziti hrane se energijom koju oslobađa masturbacija i seksualne aktivnosti, posebno energija oslobođena za vrijeme orgazma. Utjecati će na žrtvinu seksualnu maštu i učiniti je živopisnijom i zanimljivijom, ali efekt takve pojačane mašte će biti poput droge za žrtvu koja će tražiti sve intenzivnije i živopisnije scene da ih proživi u mašti, mislima i djelu. Tako se stvara začarani krug ovisnosti o sugestijama seksualnog parazita.

Nerijetko osoba koja je dovoljno dugo pod utjecajem ovakvog astralnog parazita postane ovisna o masturbaciji, seksu i intenzivnim seksualnim iskustvima i adrenalinu koja ona donose. Intenzivna mašta, a na koju se veže i intenzivna vizualizacija, su procesi koji utječu na astralni svijet i često mogu prizvati ovakve parazite kada im se priroda velika količina energije oslobođena tokom orgazama.

Nasilni paraziti

Ova vrsta parazita se hrani energijom koju oslobađaju nasilje i destrukcija, zato ovakvi astralni paraziti potiču konflikte i nasilno ponašanje. Najčešća metoda im je poticanje fizičkog nasilja, agresije, uništavanja fizičkih objekata i općenito nasilnog i fragmentiranog razmišljanja. Često potiču alkoholizam i uporabu droga jer su to vrata prema nasilnom ponašanju.

Iscjeliteljski paraziti

Iako naziv za ove astralne parazite može zvučati kontradiktorno, naziv je sasvim prikladan. Ovakvi paraziti su prisutni kod nekih iscjelitelja i djeluju tako da kada iscjelitelj djeluje na svojega pacijenta, parazit se spoji preko iscjelitelja na pacijenta, uzme mu energiju, ali istovremeno pošalje osjećaj ugode nazad prema pacijentu tako da se ovaj vrati kod iscjelitelja na još tretmana.

Pacijent primijeti sa vremenom da nakon kratkotrajnog prividnog poboljšanja situacija se vrati na staro i osjeća se iscrpljeno, svaki put kada posjeti ovakvog iscjelitelja. Iscjelitelj kojeg koristi astralni parazit često ne zna uopće o čemu se radi i vjeruje da pomaže ljudima jer naizgled se ljudi osjećaju bolje dok su kod njega ili nje.

Dugotrajni efekti prisutnosti astralnih parazita često rezultiraju u niskoj energiji i motivaciji, boležljivosti, depresiji, apatiji i sličnim negativnim pojavama.

Situacije kada su ljudi najranjiviji na ulaz astralnih parazita su pubertet, prva seksualna iskustva, nesreće, bolesti, emotivni stres i iskustva na granici smrti.

Određene osobne psihološke i energetske predispozicije kao i iskustva iz prošlih života su dodatni faktori koji utječu na pojavu demonskog utjecaja ili astralnih parazita.

 

 

 

 

 

 

One thought on “Opsjednutost demonima i okultna djelovanja demona i astralnih parazita

Komentari su isključeni.